*

Denumire proiect: Planificare Strategică și Digitalizarea  Serviciilor Publice la nivelul Orașului Isaccea, județul Tulcea
Programul de finanțare Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020-AM POCA
Contractul de finanțare 722/31.05.2022
Valoare totală 2.575.850,00 lei
Rezultate așteptate Obiectivul general al proiectului constă în optimizarea proceselor și creșterea eficienței serviciilor publice al Primăriei Orașului Isaccea prin punerea la dispoziție de servicii administrative și guvernare locală utilizând mijloace electronice prin implementarea unui sistem informatic integrat cu funcții e-administrative și e-guvernare, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală pentru Orașul Isaccea, precum și implementarea și certificarea unui sistem de management al activității ISO-9001.
Denumire proiect: Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea ”Noviodunum”   
Programul de finanțare Institutul Național al Patrimoniului
Contractul de finanțare 11/13.08.2020
Valoare totală 314.338,47 lei
Rezultate așteptate Obiectivele generale ale proiectului sunt conservare - restaurare, interpretare și prezentare.  Astfel,primul obiectiv care trebuie atins este cel al conservării, al asigurării transmiterii monumentului cătregenerațiile viitoare. Cel de-al doilea obiectiv, interpretarea și prezentarea se bazează pe primul, căruia îiconferă viabilitate pe termen lung.

Denumire proiect: Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitățile marginalizate din orașul Isaccea/Revărsarea, județul Tulcea          

Programul de finanțare

POCU 2014-2020

Contractul de finanțare

3158/12.02.2021

Valoare totala

4.337.491,09 lei

Rezultate așteptate

1.Operationalizarea Centrului social de zi Revarsarea, structura finantata prin SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea, Masura 19-mecanism DLRC din PNDR 2014-2020  proiect menționat mai sus +  50 de persoane beneficiare de serviciile socio-medicale in perioada de sustenabilitate a proiectului hard.

2. 250 persoane cu domiciliul in UAT Isaccea inclusiv localitatea Revarsarea, jud. Tulcea, aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, care vor beneficia de servicii integrate, dupa cum urmeaza:

-  Minim 124 varstnici vor beneficia de masuri socio-medicale, anti-discriminare si locuire.

-  Minim 126 adulti vor beneficia de masuri socio-medicale si de ocupare(vor fi redirectionate catre programul de calificare sau programul de antreprenoriat) din care min.70 persoane vor fi inscrise la cursuri in vederea obtinerii unei calificari solicitate pe piata muncii și minim  56 de persoane vor benficia de cursuri de antreprenoriat. Dintre acestea, 10 de persoane vor primi micro-granturi, iar 32 persoane vor fi ocupate la iesirea din operatiunile implicate.

3.10 activitati socio-culturale, pe diverse tematici, precum transfer de cunostinte de la generatie la generatie, privind traditiile si obiceiurile locale, demonstratii si degustari gastronomice – retete traditionale impartasite, cantec si dans traditional, prezentare port popular, etc.

4. achizitia de pachete de imbunatatire a conditiilor de locuit(1 masina de spalat) si pentru 124 persoane varstnice.

Denumire proiect: CBConnect Trans - Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea - Orlivka - Tulcea - Izmail

Programul de finanțare

Programul Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020

Contractul de finanțare

24875/02.04.2021

Valoare totala

4.027.670,44 euro

Rezultate așteptate

1. Reabilitarea și modernizarea a 0.9 km de drum rutier de acces și instalarea iluminatului public a drumului”;

-  lucrarile de terasament, dispozitivele de drenare, amenajarea trotuarului

-  iluminatul public

-  conectare la reteaua TEN-T (Rețeaua trans-europeană de transport).

2.  “Reabilitarea pietei de gros

-  cresterea spatiilor de vanzare,

-  modernizarea constructiilor,

-  modernizarea facilitatilor la standardele europene

-  restructurarea interiorului in functie de nevoile identificate ale comerciantilor locali(cresterea capacitatii de la 25 de comercianti la 50 de comercianti).

3. “Instalarea sistemului de monitorizare a traficului

-  camere video digitale, reteaua de date de mare capacitate si echipamentul aferent, echipamente pentru afisarea imaginilor, echipamente de inregistrare a imaginilor si software de gestionare.

-   Monitorizarea centralizata de supraveghere video este punctul focal al sistemului de supraveghere. Acesta functioneaza 24 de ore pe zi si 7 zile pe saptamana, asigurand inregistrarea permanenta a tuturor imaginilor capturate pe teren, precum si posibilitatea ca operatorii sa intervina in orice moment, dupa cum este necesar. Dispeceratul de Supraveghere este direct responsabil de supravegherea generala, informarea serviciilor de operare si gestionarea retelei de sisteme Sistemul propus va fi implementat pe baza unei structuri hardware, implementata in jurul unui nucleu central, conectata permanent la sistemele de informatii de urgenta si la toate sistemele si serviciile de interventie.

4.  ,, Reabilitare construcție Trans Hub Isaccea – modernizarea centrului de informații pentru transport”

- realizare Hub de transport (HT)  care va functiona intr-o cladire existenta ( spațiu BRD - Groupe Societe Generale), ce urmeaza a fi modernizata, dotata  cu mobilier, echipament IT si software specializat.

Denumire proiect: Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr.32 și blocului de lociunte  nr.60

Programul de finanțare

POR 2014-2020

Contractul de finanțare

5931/27.08.2020

Valoare totala

5.195.458,99 lei

Rezultate așteptate

Măsuri de creștere a eficienței energetice:

- izolarea termică a faţadei

- izolarea termica a peretilor exteriori

- Spre exterior, golurile ferestrelor (glafuri si spaleti) se vor borda cu polistiren extrudat, ignifugat (XPS)

- planseul peste ultimul nivel se va izola cu termoizolatie minim 20 cm grosime

- La soclu se va prevedea termosistem cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm

- Finisajul fatadelor se va realiza cu tencuiala decorativa de exterior culoare RAL stabilita prin proiectul tehnic

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, inclusiv înlocuirea parapeților la balcoane, acolo unde din construcția blocului parapeții nu sunt realizați tehnic astfel încât să poată susține o închidere de balcon cu tâmplarie performantă energetic.

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe.

Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului:

- inlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc. (inclusiv montarea paratrasnetelor);

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe

- repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

 - repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;

- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;

- crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;

- refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării);

Denumire proiect: Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!

Programul de finanțare

POCU 2014-2020

Contractul de finanțare

POCU/656/4/4/132046; OIR SE NR. 8898/08.05.2020

Valoare totala

2.857.301,61 lei

Rezultate așteptate

1.      Înfiintare și dotare Serviciul Asistenta Comunitara;

2.      Înființare Serviciul de  Ingrijiri la Domiciliu

3.      1 program de educatie civica realizat - 5 proiecte comunitare la care vor participa cel putin 100 de persoane cu varsta peste 65 de ani

4.      5 evenimente de promovare a voluntariatului la care vor participa cel putin 35 de persoane cu varsta peste 65 de ani.

5.      3 sezatoare la care vor participa cel putin 30 de persoane cu varsta peste 65 de ani

6.      3 editii publice ale concursului culinar Reteta bunicii la care vor participa cel putin 100 de persoane.

7.      3 “targuri de meserii” in care vor fi implicati cel putin 15 membrii ai grupului tinta si cel putin 100 de elevi si tineri.

8.      3 evenimente cultural artisitice (dansuri/ teatru comunitar/ obiceiuri si traditii de sarbatori) la care vor participa cel putin 30 de batrani si 150 de persoane din comunitate.

9.      6 ateliere de creatie, 3 expozitii cu vanzare la care vor participa cel putin 105 persoane

10.  cel putin 100 de persoane din grupul tinta participante la cele 10 sesiuni de informare colectiva/ door to door care vor beneficia de servicii de informare cu privire la siguranta si a drepturilor lor sociale.

11.  cel putin 70 de persoane din grupul tinta vor beneficia de servicii de educatie pentru sanatate.

12.  cel putin 50 de membrii ai grupului tinta vor beneficia de sprijin pentru realizarea unor activitati instrumentale in gospodarie,

13.  124 de consultatii juridice de care vor beneficia cel putin 80 de persoane din grupul tinta.

14.  496 de consultatii psihologice de care vor beneficia cel putin 80 de persoane din grupul tinta.

15.  115 beneficiari vor beneficia de serviciile medicale de baza.

16.  10800 de mese calde livrate, cel putin 60 de membrii ai grupului tinta vor primi masa calda.

17.  25 de subventii acordate catre 25 de membrii ai grupului tinta, care isi depasesc situatia de vulnerabilitate.

18.  40 de membrii ai grupui tinta se vor deplasa intr-o excursie ecumenica

Denumire proiect: Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane

Programul de finanțare

POR 2014-2020

Contractul de finanțare

5340/27.04.2020

Valoare totala

20.004.701,15 lei

Rezultate așteptate

1. La corpurile C1 și C2 (învățământ gimnazial și învățământ primar):

- lucrări de recompartimentare interioară pentru asigurarea funcționării spațiului conform normelor în vigoare; refacerea în totalitate a finisajelor de pardoseală, a tencuielilor interioare și tâmplăria interioară;

-Achiziționare dotări pentru învățământul gimnazial pentru 8 săli de clasă, 1 cabinet informatică, 1 cabinet geografie, cancelarie, cabinet director adjunct, contabilitate, oficiu, hol, amfiteatru, teren de sport, catalog electronic.

-Achiziționare dotări pentru învățământul primar pentru  10 săli de clasă, 1 cabinet metodic, cancelarie, oficiu, hol, cantină, spălătorie, cabinet lapte și corn, sală cerc de pictură, sală cerc de muzică, sală cerc lucru manual, sală cerc foto + teatru, Centru de documentare și informare.

Amenajare teren de sport: adaptat pentru minifotbal și handbal, cu spațiu de siguranță dispus perimetral în afara liniilor de joc, terenul va fi imprejmuit perimetral cu stalpi metalici si panouri de gard zincat; suprafata de joc se va realiza din pardoseala elastica sportiva turnata tip tartan, din granule cauciucate pe substrat de pardoseala de beton de ciment slab armat. Terenul de sport va fi dotat cu instalatie de iluminat nocturn, Spațiile verzi se vor reabilita prin montarea unui strat de gazon tip rulou în suprafață de 1265mp și a unui sistem de irigații pentru o mentenanță facilă.

2. Corpul C3 (Sala de sport mică): - reabilitarea și extinderea sălii de sport va consta în: înlocuire șarpantă și învelitoare; consolidări locale ale crăpăturilor din pereți; consolidare cadru scena; execuție lucrări de finisaje medii, tencuieli, înlocuire tâmplării, pardoseli, zugrăveli; realizarea de trotuare în jurul clădirii. Extinderea sălii de sport cu 7,15 m se va realiza cu o structură constructivă pe cadre de beton armat, cu planșeu realizat pe grinzi metalice. Acoperișul va fi tip șarpantă în două ape; construire anexă vestiare: va consta în construirea unui corp anexă ce va avea funcțiunea de vestiare și spații conexe pentru sala de sport. Regimul de înălțime a anexei este Parter + etaj parțial, cu structura constructivă pe cadre de beton armat. Planșeele peste parter si etaj se vor realiza din beton armat. Acoperișul va fi tip terasă. - asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului. Se propune edificarea unui corp Parter + 1 etaj parțial, ce va include următoarele spații: Parter: vestiar pentru profesor, cu grup sanitar propriu; vestiar persoane cu dizabilități; cabinet prim ajutor; depozitare articole sportive; Etajul I: vestiare filtru pentru fete și băieți, cu câte două cabine pentru closete, două lavoare și două dușuri.

3. Lucrările de modernizare a străzilor Dimitrie Cantemir, Alexandru Cel Bun, Crișan si Taberei constau în: desfacerea pavajului sau a structurii rutiere existente; sapatura pana la cota de fundare a structurii rutiere; executarea straturilor de forma de 10cm grosime din impietruirea existenta; executarea stratului de fundatie din piatra sparta; executarea stratului de baza din macadam ordinar; montarea bordurilor; executarea imbracamintilor asfaltice; executare zid de sprijin din beton armat; executarea trotuarelor pietonale; executarea podetelor la drumurile laterale; executare marcaje rutiere si montare indicatoare de circulatie.

4. Lucrările de modernizare la strazile (trotuare) Avram Iancu, 1 Decembrie, Mircea Voda si Calea Macin (DN22/E87) vor consta în: desfacerea trotuarelor existente si a santurilor; terasamente pentru trotuare si santuri; executarea trotuarelor pietonale; executarea rigolelor carosabile; executarea santurilor deschise cu sectiune trapezoidala; executarea podetelor la drumurile laterale; executarea podetelor de acces la proprietati; montarea parapetelor de siguranta, mana curenta; executarea zidului de sprijin din beton armat; stabilizare taluz cu dale inierbate. Trotuarele se vor executa pe o parte sau pe ambele parti ale strazilor in functie de spatiul existent intre partea carosabila si limitele de proprietate. Pentru asigurarea scurgerii apelor in lungul strazilor Calea Macin si Avram Iancu, santurile existente degradate se vor desface si se vor reface cu pereu din beton de ciment. De asemenea, pe portiunile cu sant din pamant sau fara sant, se vor realiza santuri pentru scurgerea apelor din beton de ciment. Pe strazile: 1 Decembrie si Mircea Voda se vor inlocui bordurile carosabile existente cu borduri noi din beton de ciment montate pe fundatie din beton de ciment. Avand in vedere ca orasul nu dispune de un sistem de canalizare pluviala si ca apele pluviale, de pe strazile laterale se scurg pe partea carosabila a drumului national, s-au prevazut pe aceste sectoare rigole carosabile acoperite cu placute carosabile. Functie de debitul acumulat in lungul strazilor s-au prevazut doua tipuri de rigole carosabile.Pentru asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului national, podetele existente la drumurile (strazile) laterale se vor repara sau se vor prevedea podete noi. Podetele noi se vor executa din dale de beton armat montate pe fundatii masive din beton simplu. Pe sectoarele de drum unde se vor executa santuri deschise de scurgere a apelor pluviale, se vor face si podete dalate de acces la proprietati. Parapete de siguranta: la drumul national, in general pe zona in curba cu raze mici se vor prevedea parapete de protectie. Pe sectoarele unde se află trotuarul pietonal se va executa la nivelul superior al taluzului un parapet de siguranta - mână curentă.

5. Infiintarea si dotarea centrului de monitorizare video: se va infiinta un centru de monitorizare in str.1 Decembrie nr.29(CF 31630). Se propune un sistem de monitorizare video compus din 8 camere, transmitere informatii prin sistem radio date si dispecerat. Camerele au capacitatea de a realiza o monitorizare eficienta in zonele de interes din perimetrul amplasarii lor. Se vor amplasa camere pe imobilele din str. 1 Decembrie nr. 29 (CF 31630-C1) și str. Mircea Vodă nr. 18, (CF 30098-C1-U5)-Biblioteca.

Denumire proiect: Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Isaccea

Programul de finanțare

POR 2014-2020

Contractul de finanțare  

5247/01.04.2020

Valoare totala

22.871.764,29 lei

Rezultate așteptate

1) „Construire autobază pentru mijloace de transport”, inclusiv achiziția de material rulant cu alimentare electrică –2 autobuze electrice.

Amplasamentul propus este în str. Dâmboviței nr. 16 A, Oraș Isaccea, jud Tulcea. Autobaza pentru mijloacele de transport se va dota cu 3 stații alimentare autobuze (din care 2 stații de încarcare în regim normal și 1 stații de încărcare în regim rapid), garaje, spălătorie și zonă de service/diagnostic, spații administrative etc. și va avea suprafața construită totală Sc=612,53. In plus, în incinta autobazei se vor amenaja 1780,24 mp alei și platforme carosabile/parcări, precum și spații verzi cu suprafața de 1110,23 mp. Traseele de autobuz, precum și autobaza, au fost amplasate astfel încât autobuzele să aibă autonomie pe toată durata călătoriei, cu revenire la autobază pentru alimentare.

2) „Construire/modernizare străzi destinate exclusiv pentru transportul public sau utilizate prioritar de transportul public. Se propune construirea/modernizarea a 3,934 km/0,0293 kmp străzi urbane categoria IV utilizate prioritar sau exclusiv de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport pe următoarele străzi, numai pe tronsoanele afectate de liniile de transport public: str. Răzorului , str. Cireșului,  str. Nucilor, str. Grigore Ureche, str. Cloșca, str. Theodor Neculuță, Șoseaua Tichilești DC332.

3) "Construire/amenajare stații transport public"

Se propune amenajarea a 48 de stații de autobuz pe străzile pe care circulă cele 2 linii de autobuz: Câmpia Libertății DJ 229T, Avram Iancu FN, Răzorului, Cireșului, Nucilor, Curentului, Independenței,  M. Kogălniceanu, Grigore Ureche, Cloșca, 1 Decembrie,  1 Decembrie FN,  DV 53 – Șoseaua Portului, corespondent CD37, Calea Măcin FN,  Mircea Vodă FN, Șoseaua Tichilești DC 332,Vasile Alecsandri,  Tudor Vladimirescu,  Cuza Vodă,  Theodor Neculuță,  Dâmboviței, Brăilei.

4) „Contruire/modernizare/extindere zone pietonale"

Prin prezentul proiect se propune construcția/modernizarea/extinderea zonelor pietonale din centrul orașului, respectiv încurajarea mersului pietonal în zona centrală prin asigurarea infrastructurii necesare și a atractivității zonei. Imobilele afectate de intervențiile propuse au lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite /modernizate/extinse de 3841mp , respectiv lungimea de 377.64 m, astfel:

- Str. Dâmboviței cu lungimea/suprafața aferente traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp) de 1,484mp / 165.80m;

- Str. 1 Decembrie cu lungimea/suprafața aferente traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp) de 1,683mp / 152.00m;

- str. 1 Decembrie cu lungimea/suprafața aferente traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp) de 674mp / 60.00m.

5) Construire Park&Ride

Prin prezentul proiect se propune construcția unei parcări supraterane dotată cu centru de închiriere biciclete, respectiv centru tip park & ride pe terenul din strada Zorelelor nr. 2, Loc. Isaccea, Jud. Tulcea.

In cadrul obiectului de investiție  Park&Ride se va amenaja un centru de închiriere biciclete –Sc= 81,54 mp (alcătuit dintr-o clădire administrativă de 50 mp unde se vor depozita/repara/asigura întreținerea bicicletelor, precum și unde se va asigura un post de pază/monitorizare/întreținere și o copertină metalică dotată pentru depozitarea exterioară a bicicletelor) și un parcaj pentru autobuze și autoturisme cu o capacitate de 20 de locuri de parcare pentru autoturisme și 5 locuri pentru autocare cu posibilitate de extindere viitoare, precum și platforme trafic S= 1864,05mp.

6) Construire/modernizare piste/trasee pentru bicicliști

Pistele/traseele de biciclete vor avea lungimea totală de 2140,85 ml și se vor construi pe străzile str. Tudor Vladimirescu,  str. Vasile Alecsandri,  str. Popa Șapcă, str. Cuza Vodă, str. Dobrogeanu Gherea, str. 1 Mai,  str. Vlad Țepeș,  str. Nicolae Grigorescu.

7) Construire centre de închiriat/depozitat biciclete

Prin prezentul proiect se propune amenajarea/construcția unui centru de închiriere și depozitare biciclete pe terenul din strada 1Decembrie FN/93, care să deservească grupul școlar și bază sportivă din zonă, precum și un centru în zona centrală identificată în strada 1 Decembrie, care să deservească piața agroalimentară și celelalte facilitate din zona centrală. Fiecare din cele 2 centre de închiriat vor avea o capacitate de 20 de biciclete spre închiriere achiziționate prin proiect și rastele pentru depozitarea a încă 20 biciclete.

Denumire proiect: Integrated Emergency Preparedness System of Danube Delta

Programul de finanțare

Programul Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020

Contractul de finanțare

4612/30.01.2020

Valoare totala

1.392.774,74 euro

Rezultate așteptate

Achiziționarea un vehicul specializat pentru stingerea incendiilor.

Denumire proiect: Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea, jud. Tulcea

Programul de finanțare

POR 2014-2020

Contractul de finanțare

4997/16.12.2019

Valoare totala

19.337.568,13 lei

Rezultate așteptate

1.Construire și echipare centru multifuncțional pentru servicii sociale, educaționale, culturale  și recreative;

Echipare și dotare Biblioteca orășenească Elena Lelia Avrigeanu.

2.Modernizare canal colector apă pluvială în zona Ceair;

3. Construire și modernizare străzi în zona Ceair:

-str. Predeal, str. Alexandru Vlahuță, str. Panait Cerna

Denumire proiect:Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a serviciilor publice urbane

Programul de finanțare

POR 2014-2020

Contractul de finanțare

4967/05.12.2019

Valoare totala

19.045.825,58 lei

Rezultate așteptate

1.Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Grădiniței ”Constantin Brătescu” și amplasarea unui sistem de monitorizare video.

2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru copii.

3. Reabilitare, modernizare și dotare loc de joacă- Parcul Cipolino  și amplasarea unui sistem de monitorizare video.

4. Creare zonă pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni-Parcul Prichindel și amplasarea unui sistem de monitorizare video.

5. Reabilitare și modernizare spații verzi-Zona centrală a orașului Isaccea. Prin proiect se dorește reabilitarea și modernizarea a 3.160 mp spații verzi și alei pietonale  - zona centrala a orașului Isaccea și amplasarea unui sistem de monitorizare video a zonei de referință.

6. Reabilitare și modernizare parcare zona centrală. Parcarea reabilitată și modernizată va deservi investițiile realizate în urma proiectului integrat.

7. Creșterea accesibilității zonei centrale din orașul Isaccea prin îmbunătațirea infrastructurii rutiere și pietonale. Proiectul include străzile 1 Decembrie, Nicolae Grigorescu, Vlad Țepes,  Dobrogeanu Gherea,  Vidin.

Denumire proiect: Adăpost pescăresc în orașul Isaccea

Programul de finanțare

POPAM 2014-2020

Contractul de finanțare

332/18.10.2019

Valoare totala

1.664.254,92 lei

Rezultate așteptate

1. Construirea unui adăpost pescăresc și a unui adăpost pentru ambarcațiuni pescărești.

2 Lucrări de amenajare și întreținere a canalului din imediata apropiere,

3 Lucrari de amenajare a digului existent și amenajarea terenului din incinta.

Denumire proiect: Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar si gimnazial din cadrul  Liceului  Constantin Bratescu

Programul de finanțare

POR 2014-2020

Contractul de finanțare

4076/26.03.2019

Valoare totala

10.251.163,81 lei

Rezultate așteptate

Reabilitarea și modernizarea clădirilor ciclului primar (internat) și gimnazial din cadrul liceului Liceului ”Constantin Brătescu”.

Denumire proiect: Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice Liceul  Constantin Bratescu

Programul de finanțare

POR 2014-2020

Contractul de finanțare

3796/19.02.2019

Valoare totala

3.693.366,94 lei

Rezultate așteptate

Reabilitarea și modernizarea clădirii Liceului ”Constantin Brătescu”.

Denumire proiect: Amenajarea complexului de servicii sociale Revarsarea

Programul de finanțare

PNDR 2014-2020

Contractul de finanțare

C1920072S203923801082/11.09.2018

Valoare totala

1.063.763,88 lei

Rezultate așteptate

Înființarea a două servicii sociale: centru de zi pentru petrecerea timpului liber  și un serviciu de consiliere pentru copii și familie

Reabilitarea și modernizarea clădirii Căminului Cultural din loc.comp.Revărsarea

Denumire proiect: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de acces la exploatații agricole din zona Saon

Programul de finanțare

PNDR 2014-2020

Contractul de finanțare

C0430A0I0011723800002/18.01.2018

Valoare totala

5.773.702,06 lei

Rezultate așteptate                                    

Drum asfaltat în lungime de cca.9 km care va pleca de la Stația de Gaz metan până la fosta Stație de izolare, pe marginea lacurilor Gâsca, Rotundu și  Gorgonel.