Camera

107, etaj 1

Persoană de contact

Consilier Iftode Cătălina-Maria

Date de contact

Telefon: 0240506604

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Profil: Recrutarea personalului prin organizarea de concursuri, selecţia, formarea, instruirea, avansarea, promovarea şi dezvoltarea carierei personalului, calcularea drepturilor salariale ale angajaţilor, prezentarea datelor  statistice  cerute de conducerea instituţiei şi a altor instituţii abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Atribuţiile serviciului:

  • Organizează concursuri de recrutare şi examene;
  • Ţine evidenţa personalului angajat inclusiv a însoţitorilor persoanelor cu handicap.
  • Ţine evidenţa concediilor medicale, concediilor fără plată şi alte concedii.
  • Întocmeşte şi asigură eliberarea adeverinţelor privind salariaţii ţinuţi în evidenţă.
  • Raportează evidenţele solicitate la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
  • Efectuează modificările privind încadrarea, transferarea sau încetarea contractului de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice.

Pentru implementarea corectă şi unitară a legislaţiei din domeniul său de activitate, colaborează cu specialişti din cadrul Ministerului Muncii Publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Instituţia Prefectului precum şi cu alte instituţii.

Legislație:

Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 53/2003 – privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 611/2007 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr 1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;