COMPONENŢĂ:        

  • 1 post vacant - consilier juridic asistent

RELAŢII DE SUBORDONARE:

  • Secretarul oraşului Isaccea, Primarul oraşului Isaccea