Netcu Elena

S-a născut în Isaccea, la 30 august 1948.Studiile primare, gimnaziale şi liceale (1956-1967) le absolvă în localitatea natală. Urmează Facultatea de Filologie în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Galaţi (1967-1971) şi Facultatea de Filologie, secţia română-franceză, la Universitatea ״Al. I. Cuza˝ din Iaşi (1972-1976). Obţine licenţa în filologie cu studiul ״Marin Sorescu – poet şi dramaturg˝, sub îndrumarea conferenţiarului profesor Constantin Ciopraga (1976).

 

Activitatea profesională: profesor de limba română la Şcoala generală din Poşta (judeţul Tulcea), 1971-1976; ocupă postul de profesor-educator la Casa de Copii şcolari nr. 1 fete, din Tulcea (1976); susţine o lucrare psiho-pedagogică în cadrul Simpozionului de orientare şcolară cu tema: ״Modalităţi de optimizare a colectivului de elevi prin metode sociometrice˝, 1979; profesor la Liceul Forestier din Tulcea (1985-1986); profesor la Şcoala generală nr. 12 Tulcea (1991-1995); profesor la Şcoala״Constantin Găvenea˝ Tulcea; susţine gradul didactic I cu lucrarea ״Receptarea textului literar în şcoală˝ (1998); întocmeşte programe metodice de opţional pe temele: ״Stlistica textului˝, ״Textul literar în interpretare scenică˝, ״Corectitudine şi greşală˝ (2000-2005); Comunicări ştiinţifice: ״Textul eminescian – o ipoteză stilistică˝, ״Nichita Stănescu şi poemul în replică˝ (2000-2003); participă la Târgul de poeme cultural-educative cu lucrarea ״Receptarea textului liric în şcoală˝ (2002); coordonator de reviste şcolare (״Apolodor˝, ״Orizonturi˝) ; îndrumător artistic al trupei de teatru״Ridendo˝; coordonator de teatru de revistă (textier, scenograf şi regizor) pentru elevi.

Activitatea literară: Membră a Cenaclurilor literare ״Panait Cerna˝, ״Nicolae Dunăreanu˝ (1973-1983); colaborări la revistele ״Orient Express˝ (1990), ״Steaua Dobrogei˝, ״Aegyssus˝.

Debutează cu versuri în revista ״Convorbiri didactice˝ (1993), iar în volum ״O Tulce literară˝, 1985 (culegere colectivă).

Volume publicate: ״Amforă în necuprins˝ (versuri), Editura ״Harvia˝, Tulcea, 2005; ״Ritual˝ (Versuri), Editura ״Harvia˝, Tulcea, 2007