Nicolae Rădulescu

Născut la 26 iulie 1935 în municipiul Ploieşti. A urmat ciclul primar în Dumbrava – Prahova, cel gimnazial în Ploieşti, iar liceul în municipiul Deva (Hunedoara). Studii superioare la I.P.B. şi Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie (1968).

 

Activitatea profesională : salariat la Serviciul Antecalcul al uzinei ״Concordia˝ Ploieşti (1953-1950 ; operator măsuri petrol la ITTC Ploieşti (1955-1960) ; profesor la Şcoala generală Slava Cercheză , jud. Tulcea (1960-1961) ; profesor şi director la Şcoala generală din Sinoe, jud. Constanţa (1961-1963) ; director la Şcoala generală Săcele, jud. Constanţa (1963-1971) ; director la Liceul teoretic din Isaccea (1971-1982) ; înfiinţează un muzeu şcolar de istorie şi arheologie al oraşului (1975-1977), deservit de un laborant- muzeograf ; profesor la liceul ״Grigore Moisil˝ din Tulcea (1982-1984) ; director la Casa Personalului Didactic Tulcea (1984-1985) ; revine ca director la liceul din Isaccea (1985-1990) ; profesor şi director adjunct la Liceul ״Grigore Moisil˝ Tulcea (1990-1991) ; inspector la ISJ Tulcea (1991-1995) ; director la Şcoala specială din Zebil (1995-2001) ; profesor la Seminarul Teologic Ortodox ״Sf. Ioan Casian din Tulcea (1993-1997). Gradul didactic I . Membru fondator al asociaţiei ״Aegissus˝ al Sriitorilor din judeţul Tulcea (2008).

Colaborează la: ״Steaua Dobrogei˝, ״Noviodunum˝, ״Tafrali˝, ״Literatură şi artă˝ (Chişinău), ״Cuvânt bun˝, ״Sfaturi duhovniceşti˝, ״Boema˝.

Volume publicate: ״Eseuri şi articole de istorie politică˝, Editura ״Harvia˝, Tulcea, 2006 ;״Isaccea, pagini de monografie, vol. I şi II , Editura ״Ex Ponto˝, Constanţa, 2008 / 2012 (în colaborare cu Oimpiu Vladimirov); ״Rolul strategic al fortăreţei Noviodunum –Isaccea în epocile română, romano-bizantină şi otomană˝, editura ״Harvia˝, Tulcea, 2008.2008.