Marian Dopcea

Născut la 7 martie 1951, în Ludişor, judeţul Braşov. Urmează Liceul “Radu Negru” din Făgăraş, unde îl are ca profesor de limba şi literatura română pe Cornel Moraru, cunoscutul critic literar de astăzi. Absolvent al Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1972) şi al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1976). Profesor de limba şi literatura română la liceul din oraşul Isaccea, jud. Tulcea.

Ciobanu Cicerone

S-a născut la 22 martie 1948 – în comuna Ionești , județul Dâmbovița.După Liceu se înscrie la ” Școala tehnică de Geologie” ( secția Cartografie ) din București.În 1976 absolvă cursurile Facultății de arte Plastice din Iași.Este repartizat la liceul real-umanist din Isaccea ca titular al catedrei de Desen artistic.În anul 1982 are prima expoziție personală.Este membru al Uniunii Artiștilor plastici din România din 1996.

Paul Constantin

Născut la 6 martie 1957, la Isaccea, judeţul Tulcea.Urmează cursurile școlii primare, gimnaziale și liceale în Isaccea.Este absolvent al Academiei de Artă ” Luceafărul ” din București.Este membru al Uniunii Artiștilor plastici din România din anul 1998. Citându-l pe Corneliu Ostahie putem spune:

Paul Barbăneagră

Viitorul regizor,cineast, eseist şi colaborator al postului de radio “Europa Liberă” s-a născut în Isaccea, la 11 februarie 1929, în familia comerciantului Costachi Barbăneagră, în casa părintescă, existentă şi azi pe strada Nicolae Grigorescu, nr.7.Etapele şcolii primare şi gimnaziale (1935 -1943) sunt trecute în oraşul natal iar liceul de cultură generală “Vasile Alecsandri”, în Galaţi.

Valeriu Cheluţă  Georgescu

S-a născut la 3 ianuarie 1944, în Galaţi. Absolvent al Şcolii elementare din Isaccea (1957) şi al Liceului din Constanţa. Încă din clasa a VII-a a participat la săpăturile efectuate de profesorul Ion Barnea şi Expectatus Bujor la Noviodunum, iar în timpul studiilor liceale este remarcat de arheologul prof. Adrian Rădulescu, având şansa de a participa la cele mai importante descoperiri din Constanţa (Tomis).

Iordan Constantin

Născut în 1949 pe 5 februarie în orasul Isaccea, judetul Tulcea.Studiile primare,gimnaziale și liceale sunt terminate în orașul natal de unde pleacă la București pentru a urma cursurile Facultății de Drept.Obține diploma de licență în anul 1973 și rămâne în orașul București unde îsi împleteste activitatea profesionala cu cea de scriitor, reușind a scoate de la tipar volume ca:

Nicolae Rădulescu

Născut la 26 iulie 1935 în municipiul Ploieşti. A urmat ciclul primar în Dumbrava – Prahova, cel gimnazial în Ploieşti, iar liceul în municipiul Deva (Hunedoara). Studii superioare la I.P.B. şi Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie (1968).

Enache Cardaş

S-a născut la 3 mai 1848, în Isaccea, fiind primul pictor iconar dobrogean, după cum notează criticul Florica Cruceru în dicţionarul ״Artişti dobrogeni˝(2005).

Netcu Elena

S-a născut în Isaccea, la 30 august 1948.Studiile primare, gimnaziale şi liceale (1956-1967) le absolvă în localitatea natală. Urmează Facultatea de Filologie în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Galaţi (1967-1971) şi Facultatea de Filologie, secţia română-franceză, la Universitatea ״Al. I. Cuza˝ din Iaşi (1972-1976). Obţine licenţa în filologie cu studiul ״Marin Sorescu – poet şi dramaturg˝, sub îndrumarea conferenţiarului profesor Constantin Ciopraga (1976).

Iosif Colcer

S-a născut la 7 aprilie 1934 în oraşul Tg. Mureş unde tatăl său funcţiona ca aprod la Tribunalul Judeţean. În ajunul războiului familia s-a stabilit în satul mamei la Sânmărtinul de Câmpie, cătunul Hagău. În1940, părinţii şi cei 6 copii ai lor au fost nevoiţi să se refugieze, trecând graniţa vremelnica în satul vecin, Ulieş, satul de baştină al tatalui.

Ioan Gh. Roman

S-a născut în 1844, în satul Săcădutele, din judeţul Sibiu, într-o familie de ţărani. A urmat ״Şcoala poporală” din localitate, apoi Seminarul Pedagogic – Teologic în Sibiu, pe care l-a absolvit în fruntea promoţiei sale (1867). Este numit în acelaşi an învăţător la Şcoala Confesională din Scheii Braşovului.

Nicolaie Calenic

S-a născut la data de 7 octombrie 1924 în satul Nifon, comuna Hamcearca, fiind al doilea fiu al Mariei şi al lui Grigore, ţărani credincioşi şi harnici gospodari. Au avut in viaţă trei feciori: Ion, Nicolaie şi Cezar. Ion Calenic, după ce a absolvit Seminarul de la Ismail şi-a continuat studiile la medicină, slujind apoi mulţi ani la Spitalul Judeţean din Tulcea.

S-a născut în Isaccea, la 5 decembrie 1971, unde urmează studiile primare, gimna-ziale şi liceale. Absolventă a Facultătilor de birotică şi litere, secţia româno-turcă, în cadrul Universităţii ״Ovidius˝ din Constanţa.

Stela Dobrogeanu Perdix

S-a născut pe data de 14.IX.1928 la Isaccea, Tulcea. Cu ascendenţă bulgară pe linie maternă, fiica Aureliei (secretară) şi a lui Eftimie Ghimuş (avocat şi publicist). A absolvit în particular Liceul Teoretic „Voievodul Mihai” din Bucureşti, în 1946.