• Informare privind intenția de elaborare a PUZ ”Parc logistic, activități portuare și comerciale specifice”

- Anunț
- Piese scrise
- Piese desenate
- Panou de afișaj

  • Anunț de intenție privind elaborarea PUZ ” CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE”

-  Anunț
- Certificat de urbanism
- Piese scrise
- Piese desenate

  • Consultare publică analiză studiu de evaluare adecvată PUG Oraș Isaccea

- Studiu de evaluare adecvată
- Memoriu general de urbanism
- Regulament general de urbanism

Piese desenate
- Încadrarea în teritoriu
- Situația existentă Isaccea
- Situația existentă Revărsarea-Tichilești
- Reglementări urbanistice Isaccea
- Reglementări urbanistice Revărsarea-Tichilești
- Reglementări UTR Isaccea
- Reglementări UTR Revărsarea-Tichilești
- Rețele edilitare gaze naturale Isaccea
- Rețele edilitare gaze naturale Revărsarea-Tichilești
- Rețele edilitare apă-canalizare Isaccea
- Rețele edilitare apă-canalizare Revărsarea-Tichilești
- Rețele edilitare electrice telecomunicații Isaccea
- Rețele edilitare electrice telecomunicații Revărsarea-Tichilești
- Căi de comunicații Isaccea
- Căi de comunicații Revărsarea-Tichilești
- Circulația terenurilor Isaccea
- Circulația terenurilor Revărsarea-Tichilești

  • Anunț de intenție-etapa de inițiere- privind elaborarea PUZ în scopul ”Alipire loturi și construire magazin PENNY MARKET, regim de înălțime parter, accesuri auto și pietonale, amenajări exteriorare, împrejmuire, post trafo, totem, branșament utilități, organizare de șantier”

- Anunț
- Memoriu de prezentare
- Plan încadrare în zonă
- Planșa Reglementări urbanistice
- Planșa Situația existentă - disfuncționalități
- Planșa Mobilare Urbanistică

  • Anunț de intenție privind elaborarea PUZ - Construire parc fotovoltaic și racord la S.E.N. orașul Isaccea ( CF 34461,33216,33220,34066,34528) și comuna Niculițel (CF 34125, 34156, 34154, 34159, 34190, 34160, 34153, 34157, 34152,34155), județul Tulcea

- Anunț
- Memoriu de prezentare

  • Consultare asupra propunerilor preliminare Puz -construirea a două căsuțe -Proiect ”Închiderea centrului de plasament Speranța Tulcea și înființarea a 2 căsuțe de tip familial în Isaccea”- Smis 350104

- Anunț
- Documentație

  • Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – construire Centru medical multifuncțional de sănătate

-Anunț
-Memoriu de prezentare
-PUZ încadrare în PUG
-PUZ încadrare în zonă
-PUZ reglementări urbanistice
-PUZ situația existentă

-Memoriu de prezentare
-PUZ încadrare în PUG
-PUZ încadrare în zonă
-PUZ reglementări urbanistice
-PUZ situația existentă

  • Consultarea publicului etapa 2.2-Consultarea populației pentru Actualizarea planului Urbanistic General al Orașului Isaccea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

- Anunț
-Regulament Local de Urbansim
-Încadrare în teritoriu
-Reglementări zonificare Isaccea
-Reglementări zonificare Revărsarea
-Reglementări UTR Isaccea
-Reglementări UTR Revărsarea

- Memoriu general
- PUZ situația existentă
- PUZ încadrare în PUG
- PUZ încadrare în zonă

- Afiș
Memoriu general
- Certificat de urbanism
- Extras carte funciară
Regulament Local de Urbanism aferent PUZ
Documentar fotografic
PUZ : încadrare în PUG
- PUZ : încadrare în zonă
PUZ : propunere de mobilare 
PUZ : situație existentă
PUZ : tipul de proprietate
PUZ : reglementări urbanistice
- PUZ : diagnostic arheologic