COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ISACCEA 2020-2024

 

COMISIA I - pentru programul de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, monitorizarea serviciilor publice,  comerţ şi administrarea  domeniului public şi privat al oraşului Isaccea

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

 Curcă Liviu-Adrian  PNL 

2.      

 Crețu Ion  PSD

3.      

 Voicu Simona Nina  PSD

4.      

 Mândru Alina

 PRO România 

5.      

 Petcu Silviu-Ștefan

 USR PLUS

 

COMISIA II - pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

 Curcă Jenică

 PNL

2.      

 Caimacanu Mariana

 PNL

3.      

 Mihail Dorina-Adriana  PSD

4.      

 Basarabeanu Marinela  PRO România

5.      

 Răileanu Mihai-Emanuel

 PRO România

 

COMISIA III – pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

 Simion Raluca-Elena

 PNL 

2.      

 Panait Magdalena

 PSD

3.      

 Filip Mihaela

 PSD

4.      

 Chițu Radu-Daniel

 PRO România

5.      

 Cheluță Sica

 USR PLUS