Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Legislatie PDF Imprimare Email

LEGISLAŢIE CARE STĂ LA BAZA FUNCŢIONĂRII PRIMĂRIEI ORAŞULUI ISACCEA

1.Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

5. H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

6.H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

7.H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;

8. Codul muncii.

legislatie.just.ro - Portalul de legislaţie al Ministerului de Justiţie. Sistem cu acces gratuit de căutare a actelor după tip, emitent, dată şi număr.

http://www.legestart.ro/ - Serviciul Lege Start permite accesul GRATUIT la baza de acte normative Indaco Lege, LegeStart permite vizualizarea tuturor textelor actelor normative din toate publicaţiile (fără M.O. partea I bis.) apărute după 1990 până în prezent. Textele actelor nu sunt afişate în forma consolidată/la zi. Nu sunt afişate versiunile traduse în alte limbi.

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame - Camera Deputaţilor - REPERTORIUL LEGISLATIV

http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm - Acces la legislaţia Uniunii Europene. EUR-Lex oferă acces direct gratuit la legislaţia Uniunii Europene. Sistemul permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene şi include, printre altele, tratatele, legislaţia, jurisprudenţa şi propunerile legislative. Oferă posibilităţi de căutare avansată.

http://www.dreptonline.ro/legislatie/start_legislatie.php - Drept OnLine va prezinta cateva reglementari juridice de interes general.

 
Home
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.